Publicerad: 10 oktober 2018

Enkätundersökning - hat, hot och våld mot förtroendevalda

SKL genomförde en enkätundersökning 2016 för att ta reda på hur det systematiska arbetet mot hat, hot och våld ser ut i kommuner, regioner och landsting.

Resultatet visar att:

 • 47 procent uppger att det har förekommit fall av hat, hot eller våld under 2015 och fram till juni 2016.
 • 58 procent har en handlingsplan för att hantera hat, hot och våld.
 • 34 procent har en handlingsplan för att förebygga hat, hot och våld.
 • 30 % har genomfört utbildning för förtroendevalda vid mist ett tillfälle, 2015 – juni 2016.
 • 71 % har besvarat enkäten och det betyder att 219 av 310 kommuner, regioner och landsting har svarat.

Enkäten skickades till säkerhetsansvarige eller person i motsvarande funktion.

 • Det är en uppföljning av undersökningen som SKL gjorde år 2013.
 • Den kompletterar också Brottsförebyggande rådets (Brå) enkät.

SKL genomförde undersökningen, som en start i en större satsning, för att kunna erbjuda ett riktat och bättre stöd till de förtroendevalda i kommuner, regioner och landsting. Detta genom bland utbildning och verktyg. Men också för att få flera förtroendevalda att anmäla när de utsätts för hat, hot och våld.

Publikationer

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Anna-Lena Pogulis

 • Lena Langlet
  HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot