Publicerad: 6 april 2018

Enkätundersökning - hat, hot och våld mot förtroendevalda

SKL genomförde en enkätundersökning våren 2016 för att ta reda på hur det systematiska arbetet mot hat, hot och våld ser ut i kommuner, regioner och landsting.

Resultatet visar att:

  • 47 procent uppger att det har förekommit fall av hat, hot eller våld under 2015 och fram till juni 2016.
  • 58 procent har en handlingsplan för att hantera hat, hot och våld.
  • 34 procent har en handlingsplan för att förebygga hat, hot och våld.
  • 30 % har genomfört utbildning för förtroendevalda vid mist ett tillfälle, 2015 – juni 2016.
  • 71 % har besvarat enkäten och det betyder att 219 av 310 kommuner, regioner och landsting har svarat.

Enkäten skickades till säkerhetsansvarige eller person i motsvarande funktion.

  • Det är en uppföljning av undersökningen som SKL gjorde år 2013.
  • Den kompletterar också Brottsförebyggande rådets (Brå) enkät.

SKL genomförde undersökningen, som en start i en större satsning, för att kunna erbjuda ett riktat och bättre stöd till de förtroendevalda i kommuner, regioner och landsting. Detta genom bland utbildning och verktyg. Men också för att få flera förtroendevalda att anmäla när de utsätts för hat, hot och våld.

Publikationer

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot