Publicerad: 14 februari 2018

Kontaktuppgifter projektet: Hat, hot och våld mot förtroendevalda

Anna-Lena Pogulis
08-452 75 03
anna-lena.pogulis@skl.se

Ansvar: Projektledare

Anna_lena Pogulisd, projektledare Hat, hot och våld mot förtroendevalda

Lena Langlet
08-452 79 18
lena.langlet@skl.se

Ansvar: Kontaktperson för press och media

Lena Langlet, SKL

Anders Nordh
08-452 74 35
anders.nordh@skl.se

Ansvar: Hat och hot i sociala medier

Anders Nordh, SKL

Björn Kullander
08-452 78 27
bjorn.kullander@skl.se

Ansvar: Intressebevakning, 
lagstiftning

Björn Kullander, SKL

Lena Lindgren
08-452 76 10
lena.lindgren@skl.se

Ansvar: Hat och hot i sociala medier

Lena Lindgren, SKL

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot