Publicerad: 10 oktober 2018

Kostnadsfri utbildning

SKL erbjuder en kostnadsfri utbildning med målet att ge en sammansatt, informativ och pedagogisk bild av problemet med hat, hot och våld mot förtroendevalda. Ambitionen är att detta kan vara ett sätt att bana väg för ett mer systematiskt arbete för att förebygga den otillåtna påverkan.

Utbildningen har pågått under 2017 och kommer att fortsätta under 2018 riktad till kommunens, landstingets eller regionens fullmäktige och-/eller styrelse. Den sker på plats i din kommun, region eller landsting och vänder sig till förtroendevalda i fullmäktige och styrelse samt tjänstepersoner som stödjer dem.

Programinnehåll

 • Problemet med hot och våld mot förtroendevalda synliggörs genom olika konkreta exempel och begreppet ”otillåten påverkan”.
 • För att ge kunskap om hur den faktiska situationen ser ut i landet presenteras statistik från Brå.
 • Vidare kommer förväntningarna på förtroendevalda, liksom hur de exponerar sig i sitt uppdrag, att diskuteras.
 • Utbildningen kommer avslutningsvis att ge goda exempel och ta upp hur man kan gå vidare i denna fråga.

Utbildningen erbjuds att genomföras i två olika former

 1. Ett kortare seminarium på drygt en timme med tyngdpunkten på information och föredragning i anslutning till ett ordinarie sammanträde eller liknande och där det även ges visst utrymme för dialog och diskussion.
 2. Ett längre seminarium med samma innehåll som ovan, men som kan anpassas till den enskilda kommunens behov av att i en workshop djupare diskutera frågan.

Satsningen genomförs med ekonmiskt stöd från regeringen.

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Anna-Lena Pogulis
  Projektledare
 • Lena Langlet
  HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot