Publicerad: 13 december 2018

Kostnadsfri utbildning

För att öka kunskapen om hot och hat mot förtroendevalda och dess
konsekvenser samt hur ett utvecklingsarbete kan ske för att systematiskt förebygga och stärka de förtroendevalda i deras demokratiska uppdrag erbjuder SKL en kostnadsfri utbildning.

Utbildningen har pågått sedan 2017 och kommer att fortsätta under 2019 och
riktar sig till förtroendevalda, fullmäktige och-/eller styrelse i kommuner eller regioner. Satsningen genomförs med ekonmiskt stöd från regeringen.

Programinnehåll och genomförande

Hot och våld mot förtroendevalda synliggörs genom olika konkreta exempel. För att ge kunskap om hur den faktiska situationen ser ut i landet presenteras statistik från Brå. Vidare kommer ansvar och roller för de förtroendevalda att diskuteras. Utbildningen kommer avslutningsvis att ge goda exempel och ta upp hur man kan gå vidare i denna fråga.

Utbildningen erbjuds i två format:

 • Ett kortare seminarium på cirka en timme med tyngdpunkten på information och
  föredragning i anslutning till ett ordinarie sammanträde eller liknande och där det även ges
  visst utrymme för dialog och diskussion.
 • Ett längre seminarium med samma innehåll som ovan, men som kan anpassas till den
  enskilda kommunens behov av att i en workshop djupare diskutera frågan.
  Kommuner och regioner som inte deltagit i projektet tidigare kommer att prioriteras.

Informationsansvarig

 • Anna-Lena Pogulis
  Projektledare
 • Lena Langlet
  HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot