Publicerad: 24 januari 2018

Råd och stöd - förebygga och trygga

Råd och stöd till dig som förtroendevald om du blir utsatt för hat, hot eller våld i ditt demokratiska uppdrag. För att värna vårt demokratiska system så är det viktigt att förtroendevalda rapporterar och anmäler när de har blivit utsatta för hat, hot eller våld.

Konkreta råd

Konkreta råd hur du kan förebygga, liksom hur du kan förbereda dig inför, eller agera i en hat- eller hotfull situation.

  • Vid akut hot eller våld - Larma 112.
  • En incident ska alltid rapporteras. Kontakta säkerhetsansvarig eller motsvarande i
    din kommun, region eller landsting när du har utsatts för hat, hot eller våld.
  • Tillsammans med säkerhetsansvarig gör du bedömningen av händelsen och om händelsen även ska polisanmälas. Tänk på att du kan begära att din polisanmälan kan åtkomstskyddas så att anmälan hanteras konfidentiellt.
  • Ta reda på vilket samtalsstöd som din kommun, region eller landsting kan hjälpa dig med.
  • Om du blir utsatt; Medge att det är obehagligt och bygg upp ett nätverk av stöttande personer.
  • Dokumentera vad som hänt.
  • Tänk på hur du själv uttrycker dig om dina motståndare, både på sociala medier, i fullmäktige och i andra sammanhang, det är viktigt att undvika personangrepp.

Handlingsplaner, riktlinjer

I det förebyggande arbetet - Ställ krav på att det finns handlingsplaner för dig som förtroendevald.

Ta del av exempel från kommuner och landsting: riktlinjer, handlingsplaner och intervjuer

Publikationer

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot