Publicerad: 7 december 2018

Stöd till förtroendevalda när de utsätts för hot, hat eller våld

Kommuner och landsting är politiskt styrda organisationer och behöver förtroendevalda som kan fatta beslut utan att riskera att bli utsatta för hot och hat. SKL anser att stödet till förtroendevalda som utsatts för händelser och incidenter bäst sker lokalt i kommunen eller regionen.

SKL ger stöd till kommuner, landsting och regioner

SKL genomför en satsning i samarbete med regeringen för att stödja medlemmarna i arbetet mot hat och hot mot förtroendevalda. Som en del av satsningen erbjuder SKL stöd till kommuner, landsting och regioner när enskilda förtroendevalda blivit utsatta. SKL ger information och vägledning via webbplatsen som kontnuerligt uppdateras. Kommuner, landsting och regioner kan få telefonstöd i form av bollplank genom att kontakta följande personer på SKL:

Anna Lena Pogulis,
projektledare för hot och hat mot förtroendevalda,
08-452 75 03,
anna-lena.pogulis@skl.se

eller

Greta Berg,
handläggare trygghet- och säkerhetsfrågor,
08-452 79 58,
greta.berg@skl.se

SKL anser att stödet till den som utsatts bäst sker lokalt

SKL anser att det bästa stödet till den som utsatts sker lokalt. Detta innebär att SKL inte erbjuder stöd till den enskilde förtroendevalda.

Det är av stor vikt att anmälningar av incidenter och händelser samt efterföljande stöd går via hemkommunen, landstinget och regionen och i förekommande fall den lokala polisen.

Enskilda förtroendevalda som utsätts ska söka stöd lokalt

Händelser och incidenter bör alltid rapporteras. Dessa rapporter och anmälningar är en viktig grund för att brott ska kunna kartläggas, eller användas som grund för förebyggande arbete och för stöd som behövs när förtroendevalda drabbas.

Förtroendevalda ska vända sig till:

  • Säkerhetsansvarig eller motsvarande i sin kommun, region eller landsting där de verkar,
  • Säkerhetsansvarig eller motsvarande i sitt parti.

Tillsammans med säkerhetsansvarig gör förtoenevalda bedömningen av händelsen och hur dokumentation ska ske.

Polisen för anmälan om brott

  • Vid akut hot eller våld - Larma 112.
  • Vid polisanmälan, telefon 114 14, ange att anmälan gäller en förtroendevald eller politiker. Förtroendevalda kan begära att anmälan åtkomst skyddas.

Gör en anmälan till Polisen

Råd till personer som varit med om allvarliga händelser, Vårdguiden

Brottsofferjouren erbjuder stöd till alla som utsätts för brott

Brottsutsatta, vittnen och anhöriga kan ringa till deras Nationella telefoncentral via 0200-212019. Besök deras webbplats och ta del av informationen.

Hjälp och stöd, Brottsofferjouren

Brottsoffermyndigheten ger information om Utsatt för brott

Du få svar på många frågor som till exempel hur du polisanmäler ett brott, hur en rättegång går till och var du kan få stöd, hjälp och skydd.

Utsatt för brott, Brottsoffermyndigheten

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Anna-Lena Pogulis
    Projektledare
  • Greta Berg
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot