Publicerad: 3 maj 2017

Hot, hat och våld mot förtroendevalda

SKL genomför en satsning för att stödja medlemmarna i arbetet mot hat och hot. Vi arbetar bland annat för att fler ska rapportera, anmäla hot eller våld, samt för en skärpt lagstiftning till skydd för personer som utsätts för hot och våld i sitt demokratiska uppdrag. Vi genomför också utvecklingsarbete och erbjuder utbildningar.

Hot mot vårt demokratiska system

Hat, hot och våld mot förtroendevalda är ett allvarligt hot för vårt demokratiska system. Det kan bland annat leda till att människor avstår från att ta politiska uppdrag.

Om detta inte görs finns det risk att det sker en normförskjutning. Vi behöver göra upp med attityden; Lite får man tåla – om det inte sker finns risk för att förtroendevalda censurerar sig själva och inte går in i frågor de vet kan innebära hat och hot. Det undergräver det demokratiska systemet. SKL vill nå ut till så många förtroendevalda som möjligt med budskapet att flera ska anmäla när de har blivit utsatta för hot eller våld.

SKL gör en satsning 2016 och 2017, med ekonomiska resurser från regeringen, för att stödja kommuner, regioner och landsting i deras förebyggande arbete mot hot, hat och våld mot förtroendevalda.

Hot och hat i sociala medier har ökat

Mer än varannan förtroendevald har utsatts för näthat.

Lyssna på en intervju i 2 minuter, Sveriges Radio

En grupp toppolitiker har arbetat med stöd, förhållningssätt och attityder kring hat och hot. I fyra filmer berättar de hur det påverkar deras uppdrag, är en del av vardagen, rädslan och behov av stöd. 

Se fyra korta intervjuer

Handlingsplaner och utbildning

  • Ett utvecklingsarbete sker tillsammans med kommuner, regioner och landsting för att utveckla det systematiska förebyggande arbetet med bland annat handlingsplaner.
  • Vi erbjuder en kostnadsfri utbildning som vänder sig till förtroendevalda i fullmäktige och styrelse samt till tjänstepersoner som stödjer dem. Den sker på plats i kommunen, landstinget eller regionen.

Använd #demokratihot för att följa SKL i sociala medier.

Aktuellt

Publikationer

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot