Publicerad: 30 november 2017

Hat, hot och våld mot förtroendevalda

SKL genomför en satsning för att stödja medlemmarna i arbetet mot hat och hot mot förtroendevalda. Vi genomför utvecklingsarbete och erbjuder utbildningar. SKL arbetar också för en skärpt lagstiftning till skydd för förtroendevalda som utsätts för hot och våld i sitt demokratiska uppdrag.

Hot mot vårt demokratiska system

Hat, hot och våld mot förtroendevalda är ett allvarligt hot för vårt demokratiska system. Kommuner, landsting och regioner behöver arbeta aktivt för att förebygga och motverka att hat och hot mot de förtroendevalda uppstår. Om detta inte görs finns det risk att det sker
en normförskjutning. Vi behöver göra upp med attityden; Lite får man tåla – om det inte sker finns risk för att förtroendevalda censurerar sig själva och inte går in i frågor de vet kan innebära hat- och hotfull situationer. Det undergräver det demokratiska systemet och kan leda till att människor avstår från att ta politiska uppdrag.

SKL vill nå ut till så många förtroendevalda som möjligt med budskapet att flera ska rapportera och anmäla när de har blivit utsatta för hat, hot eller våld.

Lyssna på en intervju iom SKL:s uppdrag i 2 minuter, Sveriges Radio

SKL gör en satsning 2016 och 2017

Med ekonomiska resurser från regeringen för att stödja kommuner, regioner och landsting i deras förebyggande arbete mot hat och hot mot förtroendevalda. Målsättningen är att förtroendevalda i kommuner, regioner och landsting ska känna till de lokala rutiner som finns och vem man ska kontakta vid utsatthet eller vid oro. De behöver ha en systematisk struktur
som innehåller redskap för att kunna ge de förtroendevalda det stöd som behövs.

Använd #demokratihot för att följa SKL i sociala medier.

SKL: Betrakta hot mot politiker som grövre brott (Intervju med Emil Broberg i SVT nyheter)

Aktuellt

Publikationer

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot