Publicerad: 5 april 2019

Digitala miljöer, social media

Sociala medier är en central och betydelsefull arena för förtroendevalda och är en viktig del av det demokratiska samtalet. SKL genomför en satsning för att stödja medlemmarna i arbetet mot hat och hot mot förtroendevalda.

Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) har i uppdrag av SKL genomfört en studie kring hur förtroendevalda omnämns i digitala miljöer. Rapporten ska ses som ett första steg att öka kunskap och medvetenhet om hot och hat.

Myndigheten för samhällsbyggnad, MSB, har aktivt tittat på hur informationspåverkan i olika sammanhang kan påverka det svenska valets genomförande, partier och förtroendevalda. De har också tagit fram en handbok i att möta informationspåverkan.

Informationspåverkan

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Anna-Lena Pogulis
    Projektledare
  • Lena Langlet
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot