Publicerad: 6 september 2019

En studie om hat och hot mot förtroendevalda i digitala miljöer

SKL har gett Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) i uppdrag att genomföra en studie kring hur förtroendevalda omnämns i digitala miljöer. Här kan du ta del av rapporten och slutsatser. Studien har genomförts inom den satsning som SKL har i samarbete med regeringen.

Digitalt hat - hat och hot mot kommunalpolitiker

Rapport: Digitalt hat, webbutiken

Utbrett hat mot lokala förtroendevalda visar ny studie

Resultatet i studien visar att det är tydligt att förtroendevalda kommunpolitiker förekommer i diskussioner och kommentarer i de digitala miljöer som ingått i studien.

Det är också tydligt att det förekommer hatfulla kommentarer mot förtroendevalda i dessa miljöer. Rapporten ska ses som ett första steg att öka kunskap och medvetenhet om hot och hat.

Slutsatser

 • Cirka 20 procent av alla kommentarer som handlar om en kommunstyrelseordförande innehöll någon form av hat, hot eller kränkningar.
 • Kvinnliga kommunpolitiker är utsatta för fler kränkande kommentarer som dessutom är elakare än för de manliga kommunpolitikerna.
  Dessutom förekommer sexistiska kommentarer som enbart är riktade mot kvinnorna.
 • I ett flertal digitala miljöer behövs bara att någon länkar till en artikel i en lokal tidning för att få igång en diskussion som kan leda till stora mängder av hatfulla kommentarer.
 • Kommenteringen pågår som mest i två dagar och mattas av dramatisk därefter. Redan efter två dagar har 94 procent av alla kommentarer skrivits.

Presentation av studien

Nazar Akrami, docent i psykologi, berättar hur studien har genomförts och dess resultat.

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Anna-Lena Pogulis
  Projektledare
 • Lena Langlet
  Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot