Publicerad: 6 september 2019

Riktlinjer vid hot, våld och trakasserier, Bengtsfors Färgelanda Mellerud

Kommunerna i Dalsland: Bengtsfors, Färgelanda och Mellerud, har deltagit i ett utvecklingsarbete tillsammans med SKL kring riktlinjer och handlingsplaner för att förebygga och hantera hat och hot mot förtroendevalda. Ta del av deras erfarenheter och material.

Kort intervju

Kommunerna i Dalsland, Bengtsfors Färgelanda och Mellerud, har tillsammans arbetat förebyggande kring hat och hot mot förtroendevalda. SKL har gjort en intervju med Tommy Johansson, förtroendevald i Mellerud. Följande två frågor ställdes:

Varför är det viktigt för er att arbeta med frågan om hat och mot förtroendevalda? Vilka lärdomar har ni fått från projektarbetet?

Kontakt vid frågor

Elisabet Lisa Niklasson, Beredskaps och säkerhetssamordnare
0528-56 72 12
elisabet.niklasson@fargelanda.se

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot