Publicerad: 16 maj 2019

Fråga och svar

Vilka konsekvenser får hot och hat mot förtroendevalda på deras demokratiska uppdrag?

Händelser av hat, hot och våld får konsekvenser för de förtroendevalda i deras demokratiska uppdrag.

  • Var femte förtroendevald uppger i undersökning att de någon gång under 2016 valt att censurera sig själv, en högre andel förtroendevalda kvinnor och en högre andel unga förtroendevalda.
  • Nästan var tredje förtroendevald som varit med om en händelse av utsatthet har också någon gång valt att censurera sig själv. Vid upprepade händelser av utsatthet stiger censuren ytterligare.

Händelser av utsatthet kan leda till att de förtroendevalda väljer att censurera sig själva genom att:

  • tveka inför ett beslut eller åtgärd,
  • påverkats att fatta ett annat beslut,
  • undvikit att engagera sig i en specifik fråga eller att de valt att sluta med sitt uppdrag.

Förtroendevaldas självcensur

Källa: PTU 2017

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot