Publicerad: 16 maj 2019

Fråga och svar

Vilken är den vanligaste förövaren?

De förtroendevalda i Politikernas trygghetsundersökning 2016 så är det vanligaste svaret att förövaren är en man i åldern 45-64 år.

  • Av de förtroendevalda är det flest som uppfattar att deras förövare är en förargad medborgare (36 procent).
  • En större andel av kvinnorna än av männen uppger att förövaren var en förargad medborgare eller en annan förtroendevald.
  • En större andel av männen än av kvinnorna uppger att förövaren var en rättshaverist.

Fakta om - Vem drabbas av hot och hat och Vem hotar?

Källa: PTU 2017

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot