Publicerad: 16 maj 2019

Fråga och svar

Är det särskilda grupper av de förtroendevalda som är särskilt utsatta?

Utsattheten skiljer sig åt beroende på typ av uppdrag och position:

  • Hel- och deltidspolitiker är mer utsatta jämfört med fritidspolitiker.
  • Ordförande och vice ordförande är mer utsatta än ledamöter och ersättare. Kvinnor med ordförandeposter utsätts i högre grad än män som är ordförande.
  • Kommunstyrelsen i högre grad än kommunfullmäktige.

Källa: PTU 2017

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot