Publicerad: 16 maj 2019

Fråga och svar

Hur allvarliga är de händelser som de förtroendevalda utsätts för?

Var fjärde förtroendevald uppger i brottsförebygganderådets senaste ”Politikernas trygghetsundersökning, PTU” undersökning att de uppfattat händelser de utsatts för som ganska skrämmande, bland utsatta kvinnor är det var tredje som uppfattar händelserna som ganska eller mycket skrämmande.

Enligt brottsförebyggande rådets senaste Politikernas trygghetsundersökning framkommer att över hälften av de förtroendevalda som utsatts INTE rapporterar händelserna till någon.

När de förtroendevalda rapporterar så är det nästan hälften av händelser med hat, hot eller våld som rapporteras till en säkerhetsansvarig inom partiet eller inom den politiska församlingen.

Källa: PTU 2017

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot