Publicerad: 16 maj 2019

Fråga och svar

Hur många förtroendevalda utsätts för hot och hat?

Enligt brottsförebyggande rådets senaste Politikernas trygghetsundersökning –visar att det är var fjärde (25 %) av förtroendevalda i fullmäktige och riksdag som ngn gång utsatts för hot, hat eller våld inom sitt uppdrag under 2016. Utsattheten varierar med ålder, kön och födelseland. Mest utsatta är män under 30 år, utrikesfödda män, samt kvinnor mellan 30 och 39 år

Att 25 % utsätts under 2016 är en ökning med fem procentenheter från 2012, då den förra mellanvalsundersökningen genomfördes. Frågan om att stärka och värna demokratin blir allt viktigare, då det finns tendenser i samhället som gör att man kan finna oro när det gäller förtroendevaldas utsatthet.

Generellt sett visar brottsförebyggande rådets undersökningar att aktiva och synliga politiker är mer utsatta. Det kan vara exempelvis heltids och deltidspolitiker, ordförandeposter i nämnder eller styrelsen eller att de exponeras mycket i media.

Källa: PTU 2017

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot