Publicerad: 16 maj 2019

Fråga och svar

På vilka arenor är utsattheten störst?

  • Utsattheten är störst på sociala medier och i digitala miljöer. Här är ofta förövaren anonym och väljer då också att uttrycka sig elakare och med grövre kränkningar.
  • Fler kvinnor än män uppger att de utsatts för hot eller påhopp i sociala medier.
  • Av de som uppger att de i hög grad finns på sociala medier är 58 % utsatta, medan det är 12 % utsatta av de som uppger att de inte alls är aktiva i sociala medier.

Nättroll - ett antal råd när du råkar ut för en en nätattack online

En studie av FOI om hat och hot mot förtroendevalda i digitala miljöer

Källa: PTU 2017

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot