Publicerad: 20 juni 2019

Fråga och svar

Hur många förtroendevalda polisanmäler hot, hat och våld mot förtroendevalda?

I brottsförebyggande rådets senaste Politikernas trygghetsundersökning, PTU, visar resultatet att andelen händelser av hot, hat och våld som de förtroendevalda polisanmäler är låg.

  • Under 2016 var det var femte förtroendevald (19 procent) som polisanmälde händelser av hot, hat och våld.
  • När det gäller våld, skadegörelse och stöld var det 4 av tio förtroendevalda (41 %) som gjorde en polisanmälan.

Att mindre än hälften av de förtroendevalda anmäler händelser som betraktas som våld, skadegörelse och våld får anses vara en mycket låg nivå.

Händelser som de förtroendevalda upplevt som hot och trakasserier ledde till polisanmäldes i 16 % av fallen.

Den vanligaste anledningen att förtroendevalda inte polisanmäler är att:

  • man inte tror att anmälan kommer leda till något,
  • den förtroendevalda betraktar det som hänt som en del i uppdraget (näst vanligaste skälet),
  • de förtroendevalda inte polisanmäler eftersom de upplever det som hänt som en småsak eller en bagatell.

Källa: PTU 2017

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot