Publicerad: 16 maj 2019

Fråga och svar

Får de förtroendevalda de stöd de behöver vid utsatthet?

  • De flesta av de utsatta tycker att de klarar sig bra utan stöd.
  • Av de som känt ett stort behov av stöd är det en tredjedel att de inte fått något stöd alls.
  • Det är fler förtroendevalda kvinnor än män som inte upplever att de får det stöd de behöver.

Stöd till förtroendevalda när de utsätts för hot, hat eller våld

Källa: PTU 2017

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot