Publicerad: 16 maj 2019

Fråga och svar

Finns det kommuner som vidtar särskilda säkerhetsåtgärder inför kommunfullmäktige?

Det finns kommuner som har infört säkerhetsrutiner inför kommunfullmäktige. Ängelholms kommun har en checklista inför genomgång av lokaler inför kommunfullmäktige, de har också tillhörande åtgärdspaket som kan vidtas vid behov.

Andra kommuner som till exempel Norrköping har väktare med på fullmäktiges möten.

Dessutom börjar det bli vanligare att någon tjänsteperson från kommuner och regioners säkerhetsavdelningen deltar på kommunfullmäktiges sammanträden.

Säkerhet och rutiner i Ängelholms kommun

Säkerhet vid öppna nämndmöten i Borås Stad

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot