Publicerad: 16 maj 2019

Fråga och svar

Har de flesta kommuner rutiner eller handlingsplan för att förebygga hot hat och våld?

En tredjedel av de förtroendevalda uppger att det finns en handlingsplan för att förebygga hot, hat och våld, medan drygt hälften uppger att det finns en plan för att hantera hat, hot och våld.

Erfarenheter från nätverk: riktlinjer, handlingsplaner och intervjuer

Gör ett steg i en webbutibildning: Systematiskt arbete för att förebygga hat och hot

Källa: PTU 2017

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot