Publicerad: 16 maj 2019

Fråga och svar

Hur gör jag en bra polisanmälan vid hat, hot och våld?

Webbinarium om polisanmälan

I ett webbinarium får du råd och tips hur du gör en bra polisanmälan då du har utsatts för hot, hat och våld som förtroendevald. Greta Berg och Anna-Lena Pogulis från SKL leder webbinariet med gäster Daniel Godman och Eva Sund, Polismyndigheten.

Anmäl alltid hot, hat och våld

Skriften beskriver några autentiska rättsfall där förtroendevalda har polisanmält händelser av hot, hat och våld, och vilka skäl som har lett fram till att gärningspersonerna dömdes.
Skriften är framtagen i samarbete mellan SKL, Brottsoffermyndigheten och Polismyndigheten.

Anmäl alltid hot, hat och våld, webbutik

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot