Publicerad: 30 september 2019

Fråga och svar

Vilket stöd kan brottsofferjouren ge?

Brottsofferjouren är en ideell organisation som arbetar för alla brottsoffers rättighet att få det stöd som behövs för att få kraften tillbaka.

Jourerna kan bistå med

  • Information om brottsoffers rättigheter
  • Emotionellt stöd
  • Praktiskt stöd
  • Information och stöd i rättsprocessen
  • Förmedling till andra kontakter – lotsa rätt

Kontakta Brottsofferjouren 0200-21 20 19

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot