Publicerad: 28 mars 2017

Kostnadsfri utbildning

SKL erbjuder, genom stöd av regeringen, en kostnadsfri utbildning med målet att ge en sammansatt, informativ och pedagogisk bild av problemet med hat, hot och våld mot förtroendevalda.

Ambitionen är att detta kan vara ett sätt att bana väg för ett mer systematiskt arbete för att förebygga den otillåtna påverkan.

Utbildningen sker på plats i din kommun, landsting eller region och vänder sig till förtroendevalda i fullmäktige och styrelse samt tjänstepersoner som stödjer dem. En inbjudan till samtliga kommuner, landsting och regioner har skickats ut.

Fakta

Hot, hat och våld mot förtroendevalda har ökat markant under de senaste åren. Samtidigt är det oklart vilket ansvar kommuner och landsting har för att stödja de förtroendevalda.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot