Publicerad: 5 maj 2017

Nätverk - att förebygga och hantera hot och hat mot förtroendevalda

SKL har startat upp ett utvecklingsarbete i syfte att stärka det systematiska arbetet för att förebygga och hantera hat och hot mot förtroendevalda. Arbetet är en del i en större satsning som regeringen medfinansierar fram till och med december 2017.

Att ha riktlinjer och rutiner på plats har visat sig vara viktigt. SKL:s målsättning med utvecklingsarbetet är därför att:

 • ett ökat antal kommuner och landsting har en systematisk struktur som innefattar tillräckliga redskap för att kunna ge de förtroendevalda det stöd som krävs,
 • förtroendevalda ska känna till de lokala rutiner som finns och vem man ska kontakta vid utsatthet eller oro för utsatthet.

Deltagare

 • Sollefteå
 • Uppsala
 • Filipstad
 • Nybro
 • Samverkande kommuner: Bengtsfors, Färgelanda, Mellerud och Åmål.

Erfarenheter och kunskaper från arbete kommer att spridas efter sommaren 2017. 

Fakta

 • För att trygga demokratin och ett hållbart politiskt ledarskap måste de förtroendevaldas säkerhet värnas.
 • Tre av tio lokalpolitiker blev under 2014 utsatta för hot, trakasserier eller våld.
 • Kvinnor är särskilt drabbade.
 • Detta kan få till följd att människor avstår från att ta politiska uppdrag och att förtroendevalda hoppar av i förtid.
 • Så många som en fjärdedel av de utsatta förtroendevalda undvek att uttala sig eller engagera sig i en viss fråga på grund av det som hänt.

Även om antalet kommuner, landsting och regioner som har handlingsplaner ökar för att förebygga och hantera hot och våld mot förtroendevalda, måste arbetet stärkas.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot