Publicerad: 5 september 2017

Att förebygga, hantera hot och hat mot förtroendevalda, nätverk

SKL har startat ett utvecklingsarbete i syfte att stärka det systematiska arbetet för att förebygga och hantera hat och hot mot förtroendevalda. Arbetet är en del i en större satsning som regeringen medfinansierar fram till och med december 2017.

Att ha riktlinjer och rutiner på plats har visat sig vara viktigt. SKL:s målsättning med utvecklingsarbetet är därför att:

 • ett ökat antal kommuner, regioner och landsting har en systematisk struktur som innefattar tillräckliga redskap för att kunna ge de förtroendevalda det stöd som krävs,
 • förtroendevalda ska känna till de lokala rutiner som finns och vem man ska kontakta vid utsatthet eller oro för utsatthet.

Deltagare

 • Sollefteå
 • Uppsala
 • Filipstad
 • Nybro
 • Samverkande kommuner: Bengtsfors, Färgelanda, Mellerud och Åmål.
 • Landstinget Västernorrland
 • Västerbottens läns landsting
 • Region Uppsala
 • Region Norrbotten

Erfarenheter och kunskaper från arbete kommer att spridas efter sommaren 2017. 

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot