Publicerad: 6 september 2019

Jag kanske inte har vad som krävs

Oscar intervjuas i dokumentär om unga i politiken, han berättar om hårt tonläge, känslan av att han inte har vad som krävs för att kunna jobba aktivt som förtroendevald. Kommer Oscar att ställa upp för omval?

Filmen bygger på en verklig händelse.

Fakta

Färre unga blir invalda och fler hoppar av. En anledning är upplevelsen av att inte bli lyssnad på.

Diskussionsfråga

Hur arbetar ni för att alla förtroendevalda, oavsett ttill exempel ålder och kön, ska kunna känna sig delaktiga i det politiska arbetet?

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot