Publicerad: 6 september 2019

Jag skulle vilja anmäla ett brott

Narja driver ett förslag om bostadsbyggande, som kommer innebära att en stor p-plats försvinner. Hon får mängder av hot och hat i sociala medier. Hon blir ofredad i sitt hem - vad gör Narja av situationen?

Filmen bygger på en verklig händelse.

Fakta

Det är bara en liten del av de som utsätts för hot, hat och våld som anmäler händelsen till polisen.

Diskussionsfråga

  • Hur uppmuntrar ni utsatta kvinnor och män att anmäla händelser av hot och hat?
  • Finns det en säkerhetsansvarig att vända sig till, eller måste förtroendevalda själva vända sig till polisen?

Kontakt

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot