Publicerad: 6 september 2019

Stackars dina barn

Lisa är ansvarig för nedläggning av ett antal skolor och blir utsatt i sociala medier på ett sätt som hennes manliga partikamrater slipper, trots att de är lika ansvariga. Hur påverkas hon av allt hot och hat?

Filmen bygger på en verklig händelse.

Fakta

Kvinnor och män är ungefär lika utsatta, men det är bara kvinnor som utsätts för hot och hat som är kopplat till deras kön.

Diskussionsfråga

  • Hur arbetar ni för att synliggöra olika former av utsatthet, till exempel det som enbart drabbar kvinnor?
  • Kopplar ni det arbetet till kommunens övriga jämställdhetsarbete?

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot