Publicerad: 20 juni 2019

Utbildare

Information om SKL:s utbildare som utbildar inom hat, hot och våld mot förtroendevalda. Den kostnadsfria utbildningen som riktar sig till fullmäktige och-/eller styrelse, samt tjänstepersoner som stödjer dem, i kommuner och regioner.

Anna-Lena Pogulis

Handläggare och projektledare för SKL:s överenskommelse med regeringen inom Hat, hot och våld mot förtroendevalda.
08-452 75 03
anna-lena.pogulis@skl.se

Kvalifikationer

Mångårig erfarenhet av att leda processer och utveckling på uppdrag av och i samverkan med förtroendevalda inom Piteå kommun både på förvaltning som på kommunledning.

Agneta Blom

Konsult vid SKL
Docent i statskunskap, universitetslektor vid Örebro universitet.

Kvalifikationer

Sekreterare i de statliga utredningarna Hot och våld mot förtroendevalda 2004-2006 och Förebyggande av våldsbejakande extremism 2012-2013. Agneta var med och skapade grunden för SKL:s utbildningsmaterial Samtalstonen i politiken. Hon har även arbetat med idrottsrelaterad brottslighet 2013-2015.

Ledamot och ordförande i Fullmäktige i Örebro kommun sedan 2014.

Bo Per Larsson

Konsult vid SKL

Kvalifikationer

Bo Per Larsson har tidigare varit sektionschef och ansvarig för demokrati- och självstyrelsefrågor vid SKL och tidigare Svenska Kommunförbundet. Han har varit expert och sakkunnig i flera utredningar, skrivit flertalet rapporter som behandlat kommunal demokrati och självstyrelse samt varit ämnessakkunnig vid Finansdepartements kommunenhet.

Edward Andersson

Konsult vid SKL

Kvalifikationer

Edward har 15 års erfarenhet av att arbeta med kommuner kring medborgardialog och demokratifrågor. Han var med och startade tankesmedjan Involve i London 2004 och har stöttat och arbetat med kommuner kring inkludering, ledarskap och styrning i bland annat Sverige, England och Turkiet.

Edward har arbetat med SKL sedan 2013.

Kjell-Åke Eriksson

Konsult vid SKL

Kvalifikationer

Kjell-Åke har arbetat många år på SKL:s sektion för Demokrati och styrning med huvudsaklig inriktning på utveckla medborgardialogen som del i styrningen till stöd och hjälp för SKL:s medlemmar.

Dessutom har Kjell-Åke varit med och utvecklat utvärderingsverktyget Demokratikompassen. Under 2017 var Kjell-Åke projektledare för SKL:s arbete kring hot och hat mot förtroendevalda och har genomfört ett stort antal utbildningar i detta ämne i olika kommuner.

Informationsansvarig

  • Anna-Lena Pogulis
    Projektledare
  • Lena Langlet
    Handläggare
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot