Publicerad: 6 september 2019

1. Att vara förtroendevald och SKL:s uppdrag

Nej – det ingår inte i uppdraget som politiker att behöva tåla hot och hat. I första delen av utbildningen tittar vi närmare på rollen som förtroendevald och berättar om SKL:s uppdrag att stödja ett systematiskt förebyggande arbete.

Börja utbildningen genom att se filmen där projektledaren Anna-Lena Pogulis berättar dels om rollen som förtroendevald, dels om SKL:s uppdrag att stödja det förebyggande arbetet.

Presentation: Att vara förtroendevald samt SKL:s uppdrag (PPTX, nytt fönster)

Arbeta vidare

LYSSNA - Film och podd

Film - Ida Legemark berättar om hot och hat

Ida Legnemark (V), kommunalråd i Borås Stad berättar om hur känns det att bli hatad och hotad och hur det påverkar demokratin.

Podd om hot mot förtroendevalda

Brå har publicerat en poss om hot, trakasserier och våld mot våra förtroendevalda politiker.

 • Hur vanligt är det och vad kan det få för konsekvenser för deras politiska uppdrag?
 • Hur kan man förebygga och motverka att våra politiker utsätts för hot och trakasserier?
 • Och hur kan man stötta de politiker som drabbas?

Medverkande: Anna Frenzel, utredare på Brå, Anna-Karin Jonsson, biträdande säkerhetschef på Riksdagen och Kjell-Åke Eriksson, konsult (tidigare projektledare vid SKL) på Sveriges Kommuner och Landsting. Programledare: Johannes Rosenberg

Hot mot förtroendevalda, Brå

SAMTALA - Diskussionsfrågor

Frågor att diskutera både i fullmäktige och i partiet

 • Dela med er av erfarenheter – har någon av er varit med om någon händelse?
 • Hur ni kan skapa goda förutsättningar för att förtroendevalda ska ha förutsättningar för goda och säkre medborgarkontakter?
 • Hur kan ni arbeta för en god demokratiutveckling?

FÖRDJUPA - Lärande exempel och rapporter

Hat och hot mot förtroendevalda i digitala miljöer

SKL har gett Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) i uppdrag att genomföra en studie kring hur förtroendevalda omnämns i digitala miljöer.

Ta del av rapporten och slutsatser

Ta del av förtroendevaldas berättelser och erfarenheter

I skriften får du läsa om fyra förtroendevalda som utsatts för hot, våld och trakasserier. Lär av deras erfarenheter och diskutera hur ni på ett bättre sätt kan förbereda er för det som inte ska hända.

Hot och våld mot förtroendevalda (Inspirationsskrift 5), webbutiken

Sex förtroendevalda berättar om hat och hot

SKL har bett ett antal kommunstyrelseordförande och kommunalråd att berätta om deras erfarenheter och synpunkter om hat och hot. Du får bland annat ta del av två konkreta berättelser om hur hot och hat har påverkat dem i deras uppdrag och som person.

Se och lyssna till deras tankar och erfarenheter om hat och hot

Informationsansvarig

 • Anna-Lena Pogulis
  Projektledare
 • Lena Langlet
  Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot