Publicerad: 6 september 2019

Fråga och svar

FÖRDJUPA - Lärande exempel och rapporter

Hat och hot mot förtroendevalda i digitala miljöer

SKL har gett Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) i uppdrag att genomföra en studie kring hur förtroendevalda omnämns i digitala miljöer.

Ta del av rapporten och slutsatser

Ta del av förtroendevaldas berättelser och erfarenheter

I skriften får du läsa om fyra förtroendevalda som utsatts för hot, våld och trakasserier. Lär av deras erfarenheter och diskutera hur ni på ett bättre sätt kan förbereda er för det som inte ska hända.

Hot och våld mot förtroendevalda (Inspirationsskrift 5), webbutiken

Sex förtroendevalda berättar om hat och hot

SKL har bett ett antal kommunstyrelseordförande och kommunalråd att berätta om deras erfarenheter och synpunkter om hat och hot. Du får bland annat ta del av två konkreta berättelser om hur hot och hat har påverkat dem i deras uppdrag och som person.

Se och lyssna till deras tankar och erfarenheter om hat och hot

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot