Publicerad: 6 september 2019

Fråga och svar

LYSSNA - Film och podd

Film - Ida Legemark berättar om hot och hat

Ida Legnemark (V), kommunalråd i Borås Stad berättar om hur känns det att bli hatad och hotad och hur det påverkar demokratin.

Podd om hot mot förtroendevalda

Brå har publicerat en poss om hot, trakasserier och våld mot våra förtroendevalda politiker.

  • Hur vanligt är det och vad kan det få för konsekvenser för deras politiska uppdrag?
  • Hur kan man förebygga och motverka att våra politiker utsätts för hot och trakasserier?
  • Och hur kan man stötta de politiker som drabbas?

Medverkande: Anna Frenzel, utredare på Brå, Anna-Karin Jonsson, biträdande säkerhetschef på Riksdagen och Kjell-Åke Eriksson, konsult (tidigare projektledare vid SKL) på Sveriges Kommuner och Landsting. Programledare: Johannes Rosenberg

Hot mot förtroendevalda, Brå

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot