Publicerad: 6 september 2019

2. Fakta om Vem drabbas av hot och hat och Vem hotar

Var fjärde förtroendevald utsattes för trakasserier, hot eller våld under 2016. I det här avsnittet går vi på djupet om utsattheten, om formerna för hot och hat och vilka som kan ligga bakom. Bo Per Larsson, konsult vid SKL, redogör för resultatet av Politikernas trygghetsundersökning 2017 och vilka slutsatser vi kan dra av den.

LYSSNA – film

Narja driver ett förslag om bostadsbyggande, som kommer innebära att en stor p-plats försvinner. Hon får mängder av hot och hat i sociala medier. Hon blir ofredad i sitt hem - vad gör Narja av situationen? Filmen bygger på en verklig händelse.

Att göra en polisanmälan vid hot, hat och våld

I ett webbinarium får du råd och tips hur du gör en bra polisanmälan då du har utsatts för hot, hat och våld som förtroendevald. Seminariet riktar sig också till säkerhetsansvariga eller motsvarande i kommuner, landsting och regioner.

Greta Berg och Anna-Lena Pogulis från SKL leder webbinariet. Gäster från Polismyndigheten är Daniel Godman och Eva Sund.

Se webbinarium om att göra en polianmälan (nytt fönster)

SAMTALA – diskussionsfrågor

Frågor att diskutera både i fullmäktige och i partiet

  • Känner du igen situationerna? Har någon du varit med om någon händelse?
  • Har du varit med om något liknande?
  • Hur tänkte du och hur agerade du?

FÖRDJUPA – lärande exempel och rapporter

Anmäl alltid hot, hat och våld

Skriften beskriver några autentiska rättsfall där förtroendevalda har polisanmält händelser av hot, hat och våld, och vilka skäl som har lett fram till att gärningspersonerna dömdes.
Den riktar sig i första hand till förtroendevalda och till alla som arbetar nära dem.

Anmäl alltid hot, hat och våld, webbutiken

Politikernas trygghetsundersökning 2017, PTU

Var fjärde förtroendevald uppger att de har utsatts för trakasserier, hot eller våld i samband med sitt politiska förtroendeuppdrag under 2016. I PTU 2017 mäter Brå omfattningen och konsekvenserna av trakasserier, hot och våld som förtroendevalda utsätts för.

Rapport: PTU 2017

Förtroendevaldas självcensur

Antalet förtroendevalda som väljer att censurera sig själv ökar. Brå har genomfört en fördjupad analys om så kallad självcensur på uppdrag av SKL.

Här kan du ta del av analysen om förtroendevaldas självcensur

Informationsansvarig

  • Anna-Lena Pogulis
    Projektledare
  • Lena Langlet
    Handläggare
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot