Publicerad: 23 september 2019

Fråga och svar

FÖRDJUPA – lärande exempel och rapporter

Anmäl alltid hot, hat och våld

Skriften beskriver några autentiska rättsfall där förtroendevalda har polisanmält händelser av hot, hat och våld, och vilka skäl som har lett fram till att gärningspersonerna dömdes.
Den riktar sig i första hand till förtroendevalda och till alla som arbetar nära dem.

Anmäl alltid hot, hat och våld, webbutiken

Politikernas trygghetsundersökning 2017, PTU

Var fjärde förtroendevald uppger att de har utsatts för trakasserier, hot eller våld i samband med sitt politiska förtroendeuppdrag under 2016. I PTU 2017 mäter Brå omfattningen och konsekvenserna av trakasserier, hot och våld som förtroendevalda utsätts för.

Rapport: PTU 2017

Förtroendevaldas självcensur

Antalet förtroendevalda som väljer att censurera sig själv ökar. Brå har genomfört en fördjupad analys om så kallad självcensur på uppdrag av SKL.

Här kan du ta del av analysen om förtroendevaldas självcensur

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot