Publicerad: 23 september 2019

3. Roller och ansvar i att förebygga och omhänderta hot och hat

Det är viktigt att tydliggöra ansvar för förtroendevaldas trygghet och säkerhet så att de kan verka i sitt demokratiska uppdrag. Varje kommun och region måste klargöra roller och ansvar i sin organisation.

Kjell-Åke Eriksson, konsult vid SKL, redogör för roller och ansvar när det gäller att omhänderta hot och hat mot förtroendevalda.

Presentation: Roller och ansvar, omhänderta hot och hat (PPTX, nytt fönster)

LYSSNA - Film

Ida Legemark berättar om vikten av roller och ansvar

I filmen berättar Ida Legnemark (V) kommunalråd i Borås Stad om sina erfarenheter av att vara hotad samt vikten av roller och ansvar för att förebygga och omhänderta hot och hat.

Webbinarium med tema om roller och ansvar

Greta Berg och Anna-Lena Pogulis, SKL, genomför ett webbinarium under en timme. Medverkande gäster i studion är Jan Klauser Säkerhetschef Ängelholm, Maria Agge Polismyndigheten och Anna-Karin Jonsson, biträdande säkerhetschef Riksdagen.

Se webbinarium om roller och ansvar (nytt fönster)

SAMTALA - Diskussionsfrågor

Frågor att diskutera både i fullmäktige och i partiet

  • Vet du var du ska vända dig om du drabbas av hot, hat eller våld?
  • Vad finns det för rutiner i din kommun eller din region för att förebygga och hantera olika typer av incidenter?
  • Vilka rutiner har ni i ditt parti för att hantera hot och våld?

FÖRDJUPA - Lärande exempel och rapporter

Skärpt lagstiftning för hot och våld mot förtroendevalda

Hoten och hatet mot förtroendevalda tenderar att öka och bli allt grövre. Det är en farlig utveckling som SKL vill se en förändring av. Ett förstärkt skydd för demokratin är nödvändigt. SKL verkar för skärpt strafflagstiftning för hot och våld mot personer som utsätts i sitt demokratiska uppdrag. Utöver en skärpt lagstiftning behöver det arbetsmiljörättsliga ansvaret för förtroendevalda klargöras.

SKL vill ha en skärpt lagstiftning för hot och våld mot förtroendevalda

Stöd till förtroendevalda när de utsätts för hot, hat eller våld

Kommuner och regioner är politiskt styrda organisationer och behöver förtroendevalda som kan fatta beslut utan att riskera att bli utsatta för hot och hat. SKL anser att stödet till förtroendevalda som utsatts för händelser och incidenter bäst sker lokalt i kommunen eller regionen.

SKL stöd till kommuner och regioner

Lär av Nybro kommun

Nybro kommun har byggt upp en systematik med bland annat utbildning för alla fyra år under en mandatperiod. Säkerhetschef Jan Klauser, Ängelholms kommun, berättar om valgruppens arbete och hur samverkan sker med partierna, en samverkan som sträcker sig längre än valet 2018. 

Informationsansvarig

  • Anna-Lena Pogulis
    Projektledare
  • Lena Langlet
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot