Publicerad: 23 september 2019

Fråga och svar

FÖRDJUPA - Lärande exempel och rapporter

Skärpt lagstiftning för hot och våld mot förtroendevalda

Hoten och hatet mot förtroendevalda tenderar att öka och bli allt grövre. Det är en farlig utveckling som SKL vill se en förändring av. Ett förstärkt skydd för demokratin är nödvändigt. SKL verkar för skärpt strafflagstiftning för hot och våld mot personer som utsätts i sitt demokratiska uppdrag. Utöver en skärpt lagstiftning behöver det arbetsmiljörättsliga ansvaret för förtroendevalda klargöras.

SKL vill ha en skärpt lagstiftning för hot och våld mot förtroendevalda

Stöd till förtroendevalda när de utsätts för hot, hat eller våld

Kommuner och landsting är politiskt styrda organisationer och behöver förtroendevalda som kan fatta beslut utan att riskera att bli utsatta för hot och hat. SKL anser att stödet till förtroendevalda som utsatts för händelser och incidenter bäst sker lokalt i kommunen eller regionen.

SKL stöd till kommuner och regioner

Lär av Nybro kommun

Nybro kommun har byggt upp en systematik med bland annat utbildning för alla fyra år under en mandatperiod. Säkerhetschef Jan Klauser, Ängelholms kommun, berättar om valgruppens arbete och hur samverkan sker med partierna, en samverkan som sträcker sig längre än valet 2018. 

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot