Publicerad: 6 september 2019

4. Samtalstonen i det politiska samtalet

Det finns en förskjutning i vad som är tillåtet att uttrycka i det demokratiska samtalet. Hot-och hatfulla uttryck blir allt vanligare. Tonläget kan även bli högt inom politiken. Hur politiker talar med och om varandra är en viktig del av det förebyggande arbetet.

Agneta Blom, konsult vid SKL, pratar om vikten av god samtalston i det politiska arbetet.

Presentation: Samtalstonen i politiken (PPTX, nytt fönster)

LYSSNA - Se film

Samtalstonen i politiken

Samtalstonen i politiken är ett utbildningsmaterial för förtroendevalda i nämnder, styrelser och fullmäktigeförsamlingar. Utbildningen består av ett antal filmer med olika situationer i det politiska livet där den förtroendevalde måste välja hur han eller hon ska agera.

Det finns en självstudiehandledning om hur utbildningen är upplagd och hur du kan du jobba med materialet.

Utbildningen Samtalstonen i politiken

SAMTALA - Diskussionsfrågor

Frågor att diskutera både i fullmäktige och i partiet

Identifiera situationer som du varit med om då det varit mycket bra samtalston respektive där de varit problematiskt. I första hand situationer inom politiken, men det är möjligt att även relatera till andra sammanhang.

 • Vad var det som var bra? Vad var problematiskt?
 • Vad främjade den goda samtalstonen?
 • Vilket ansvar har ordföranden för att det ska bli bra och respektfull ton på möten?
 •  Hur kan varje ledamot bidra till bra stämning?
 • I vilken utsträckning görs inlägg för att försöka påverka i sak eller för att ge till känna en uppfattning? Skiljer sig dessa inlägg åt vad gäller frågan om tonen i politiken?
  Fundera över situationer som ni upplevt eller iakttagit då det varit mycket bra samtalston respektive där de varit problematiskt.

FÖRDJUPA - Lärande exempel och rapporter

Betänkande av Kommittén om hot och våld mot förtroendevalda

SOU 2006:46 Jakten på makten kapitel 6, Riksdagen (PDF, nytt fönster)

Tre viktiga råd när du utsätts för en nätattack av trollen online

Källkritik och "nättroll"

Övrigt lästips

Bekräftartekniker och motstrategier - sätt att bemöta maktstrukturer och förändra social klimat (PDF, nytt fönster)

Informationsansvarig

 • Anna-Lena Pogulis
  Projektledare
 • Lena Langlet
  Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot