Publicerad: 6 september 2019

Fråga och svar

LYSSNA - Se film

Samtalstonen i politiken

Samtalstonen i politiken är ett utbildningsmaterial för förtroendevalda i nämnder, styrelser och fullmäktigeförsamlingar. Utbildningen består av ett antal filmer med olika situationer i det politiska livet där den förtroendevalde måste välja hur han eller hon ska agera.

Det finns en självstudiehandledning om hur utbildningen är upplagd och hur du kan du jobba med materialet.

Utbildningen Samtalstonen i politiken

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot