Publicerad: 6 september 2019

Fråga och svar

SAMTALA - Diskussionsfrågor

Frågor att diskutera både i fullmäktige och i partiet

Identifiera situationer som du varit med om då det varit mycket bra samtalston respektive där de varit problematiskt. I första hand situationer inom politiken, men det är möjligt att även relatera till andra sammanhang.

  • Vad var det som var bra? Vad var problematiskt?
  • Vad främjade den goda samtalstonen?
  • Vilket ansvar har ordföranden för att det ska bli bra och respektfull ton på möten?
  •  Hur kan varje ledamot bidra till bra stämning?
  • I vilken utsträckning görs inlägg för att försöka påverka i sak eller för att ge till känna en uppfattning? Skiljer sig dessa inlägg åt vad gäller frågan om tonen i politiken?
    Fundera över situationer som ni upplevt eller iakttagit då det varit mycket bra samtalston respektive där de varit problematiskt.

Kontakt

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot