Publicerad: 6 september 2019

5. Systematiskt arbete för att förebygga hot och hat

Utbildningens steg fem handlar om att förebygga hot och hat mot förtroendevalda genom systematiskt arbete - ett arbete som måste anpassas till lokala förutsättningar.

Edward Andersson, konsult vid SKL, berättar om grunderna i ett systematiskt arbete för att förebygga och hantera hot, hat och våld mot förtroendevald.

Presentation: Systematisk förebyggande arbete (PPTX, nytt fönster)

LYSSNA - Film

Förebyggande arbete mot hot och hat i Uppsala kommun

Uppsala kommun har bland annat utvecklat en verktygslåda med metoder och aktiviteter som en del i det systematiska förebyggande arbetet i hot och hat mot förtroendevalda.

SAMTALA - Diskussionsfrågor

Frågor att diskutera både i fullmäktige och i partiet

Hur kan din organisation öppna upp nya samtalskanaler, föra dialog med en bredare grupp för att bygga relationer, öka förtroendet för politiken och förebygga hot och hat?

Med vem eller vilka?

Vem eller vilka når vi inte idag som vi borde?

Om vad?

Vilka frågor tar vi inte upp med medborgarna idag?

När?

Borde vi öppna upp för dialog tidigare i beslutsprocessen?

FÖRDJUPA - Lärande exempel och rapporter

Medborgardialog och delaktighet

Medborgares möjlighet till inflytande och delaktighet i det lokala samhällets utveckling har blivit en allt viktigare fråga för kommuner och regioner, dels för att skapa tillit till det demokratiska systemet och för att utveckla ett hållbart samhälle.

SKL:s stöd till medlemmarna i deras arbete med att utveckla dialogen med medborgarna

Exempel och metoder för medborgardialoger

Dialogguiden är en webbplats som ger dig stöd att planera medborgardialoger. Här finner du både exempel och metoder.

Dialogguiden.se

Handlingsplaner, policy för att förebygga och hatera hot och hat mot förtroenevalda

Erfarenheter från SKL:s nätverk - riktlinjer, handlingsplaner, intervjuer

Stöd till förtroendevalda när de utsätts för hot, hat eller våld

Handbok: Personlig säkerhet, Säkerhetspolisen (PDF, nytt fönster)

Skydda dig mot näthat, Polisen

Informationsansvarig

  • Anna-Lena Pogulis
    Projektledare
  • Lena Langlet
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot