Publicerad: 26 september 2019

Fråga och svar

FÖRDJUPA - Lärande exempel och rapporter

Medborgardialog och delaktighet

Medborgares möjlighet till inflytande och delaktighet i det lokala samhällets utveckling har blivit en allt viktigare fråga för kommuner och regioner, dels för att skapa tillit till det demokratiska systemet och för att utveckla ett hållbart samhälle.

SKL:s stöd till medlemmarna i deras arbete med att utveckla dialogen med medborgarna

Exempel och metoder för medborgardialoger

Dialogguiden är en webbplats som ger dig stöd att planera medborgardialoger. Här finner du både exempel och metoder.

Dialogguiden.se

Handlingsplaner, policy för att förebygga och hatera hot och hat mot förtroenevalda

Erfarenheter från SKL:s nätverk - riktlinjer, handlingsplaner, intervjuer

Stöd till förtroendevalda när de utsätts för hot, hat eller våld

Handbok: Personlig säkerhet, Säkerhetspolisen (PDF, nytt fönster)

Skydda dig mot näthat, Polisen

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot