Publicerad: 6 september 2019

Fråga och svar

SAMTALA - Diskussionsfrågor

Frågor att diskutera både i fullmäktige och i partiet

Hur kan din organisation öppna upp nya samtalskanaler, föra dialog med en bredare grupp för att bygga relationer, öka förtroendet för politiken och förebygga hot och hat?

Med vem eller vilka?

Vem eller vilka når vi inte idag som vi borde?

Om vad?

Vilka frågor tar vi inte upp med medborgarna idag?

När?

Borde vi öppna upp för dialog tidigare i beslutsprocessen?

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot