Publicerad: 6 september 2019

Fråga och svar

LYSSNA - Filmer, podd

Könsskillnader i utsatthet

Utsattheten bland förtroendevalda är ungefär lika stor oavsett kön, med en något större utsatthet för kvinnor. Men det är bara kvinnor som utsätts för hot och hat kopplat till sitt kön. Kommentarerna är ofta elakare och en större andel utsatta kvinnor upplever hoten som skrämmande. Det är också fler utsatta kvinnor än män som uppger att de censurerar sig själva för att slippa utsättas för hot och hat. Kvinnor betalar också ett högre pris för makten än vad män gör. Skillnaden i utsatthet för kvinnor och män ökar ju högre upp i den politiska hierarkin de kommer.

Film - Stackars dina barn

Lisa är ansvarig för nedläggning av ett antal skolor och blir utsatt i sociala medier på ett sätt som hennes manliga partikamrater slipper, trots att de är lika ansvariga. Hur påverkas hon av allt hot och hat? Filmen bygger på en verklig händelse.

Podd om att vara toppolitiker och kvinna

Gästerna om att vara toppolitiker och kvinna – om strukturer, kulturer och glastak. Och om att sannolikheten för skilsmässa ökar dramatiskt när en kvinna blir toppolitiker.

#5: Att vara toppolitiker och kvinna

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot