Publicerad: 6 september 2019

Fråga och svar

SAMTALA - Diskussionsfrågor

 1. Hur säkerställer ni att ert arbete mot hot och hat mot förtroendevalda har ett tydligt jämställdhetsperspektiv?
  1. Har personer som jobbar med säkerhetsfrågor någon jämställdhetskompetens?
  2. Finns det skrivningar i policys och riktlinjer om detta?
 2. Gör ni någon koppling mellan stödet till kvinnor och män som är förtroendevalda och annat jämställdhetsarbete eller våldsförebyggande arbete som bedrivs i kommunen eller regionen?
 3. Drygt hundra kommuner och nästan alla regioner har hittills ställt sig bakom den europeiska deklarationen för jämställdhet på lokal och regional nivå (CEMR-deklarationen). Den omfattar bland annat åtaganden om att motverka trakasserier, könsstereotyper och på andra sätt villkoren särskilt för kvinnor som är förtroendevalda.
  1. Har er organisation ställt sig bakom CEMR-deklarationen?
  2. Använder ni den som plattform för ett jämställt stöd till era förtroendevalda?

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot