Publicerad: 6 september 2019

Webbutbildning om hot och hat mot förtroendevalda

Ingen politiker ska behöva stå ut med hot, hat eller andra trakasserier. I SKL:s webbutbildning får du veta mer om förtroendevalda kvinnor och mäns utsatthet, vem som ansvarar för att förebygga och hantera hot och hat, och hur du kan bygga upp ett systematiskt förebyggande arbete.

Utbildningen riktar sig till fullmäktige och styrelse, samt tjänstepersoner som arbetar nära de ledade förtroendevalda i kommuner och regioner. Den kan också användas i nämnder, partigrupper eller partier.

Om du redan nu vill pröva dina kunskaper om hur hot och hat drabbar förtroendevalda kvinnor och män kan du börja med en quiz.

Quiz om hat och hot mot förtroendevalda

Hot och hat är inget du ska behöva tåla

Lena Langlet, SKL, berättar i filmen om syftet med utbildningen och den satsningen som genomförs med stöd av regeringen.

Informationsansvarig

  • Anna-Lena Pogulis
    Projektledare
  • Lena Langlet
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot