Quiz - fakta om hat och hot mot förtroendevalda

För att fullmäktige ska få tillgång till en kostnadsfri utbildning om hot och hat mot förtroendevalda kvinnor och män i kommuner och regioner erbjuder SKL en webbutbildning. Den är framtagen och inspelad av ett utbildarteam.

Som en inledning till utbildningen börjar du här med att göra en quiz och svara svara på några korta frågor om hur du tror att hat och hot mot förtroendevalda ser ut, enligt den trygghetsundersökning (PTU) som Brottsförebyggande rådet (Brå) genomförde 2016 till förtroendevalda i fullmäktige och riksdag.

När du är klar med quizen - Gå till utbildningen

Sidfot