Vilken är den vanligaste typen av förövare, enligt de utsattas bedömning?

Svar (visas efter alternativ valts)

Rätt svar: Förargad medborgare (36 procent). En större andel av kvinnorna än av männen uppger att förövaren var en förargad medborgare eller en annan förtroendevald, medan en större andel av männen än av kvinnorna uppger att förövaren var en rättshaverist.

Sidfot