Hur många förtroendevalda kvinnor och män tror du polisanmäler att de varit utsatta?

Svar (visas efter alternativ valts)

Rätt svar: Tyvärr är det bara var femte förtroendevald som polisanmäler. Det är färre män än kvinnor som gör en polisanmälan, särskilt när det gäller utsatthet för våld, skadegörelse och stöld.

Sidfot