Hur många av de förtroendevalda som utsatts för hot och våld under 2016 tror du har censurerat sig själva?

Svar (visas efter alternativ valts)

Rätt svar: Nästan var tredje förtroendevald som utsatts för hot eller våld har påverkats i sitt uppdrag genom att tveka, påverkats att fatta ett annat beslut, eller undvikit att engagera sig i en specifik fråga. Totalt sett är det fler kvinnor än män som undvikit att engagera sig eller uttala sig i en specifik fråga till följd av utsatthet eller oro för utsatthet (18 procent respektive 14 procent). Det är också fler kvinnor än män som övervägt att lämna sina uppdrag eller tvekat inför ett beslut eller en åtgärd, till följd av utsatthet

Sidfot