Publicerad: 4 oktober 2018

Kommunalt självstyre

Kommunal självstyrelse innebär att kommunerna sköter lokala eller regionala frågor. De har stor handlingsfrihet. Självstyrelsen utövas av beslutande församlingar. De utses genom allmänna val och företräder den lokala befolkningen.

Det här är kommunal självstyrelse  

 • Den kommunala självstyrelsen har djupa historiska rötter.
 • Den syftar till att ge människor ansvar och inflytande över gemensamma frågor.
 • Regeringsformen erkänner självstyrelsens betydelse för den svenska folkstyrelsen.
 • Sverige är indelat i kommuner på lokal nivå (kommuner) och på regional nivå (landsting/regioner).
 • Självstyrelsen innebär att kommunerna sköter lokala eller regionala frågor och har ett stort handlingsutrymme.
 • Självstyrelsen utövas av beslutande församlingar som utses genom allmänna val och företräder den lokala befolkningen.
 • Kommunerna har rätt att ta ut skatt av medborgarna för att finansiera sin verksamhet.  

Kommunernas och landstingens samlade kostnader och intäkter – sektorn i siffror

Bestämmelser som skyddar självstyrelsen

Se en kort film om kommunalt självstyre

I filmen berättar Bo Per Larsson, tidigare handläggare på SKL, kort om kommunal självstyrelse. Du får också veta mer om kommuners och landstings roll och uppdrag.

150 år av självstyrelse

Sveriges Kommuner och Landsting har tagit fram en jubileumsbok, 150 år av självstyrelse – kommuner och landsting i förändring, för att bidra till ökad kunskap och förståelse av kommunernas och landstingens roll i det svenska samhällets utveckling.

150 år av självstyrelse - kommuner och landsting i förändring

Publikationer

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Björn Kullander
  Handläggare
 • Lena Langlet
  HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot