Publicerad: 4 juli 2018

Det här är den politiska styrningens olika delar

För dig som vill veta mer om den politiska styrningens olika delar har vi tagit fram en kort film. Den kan användas som inledning till ett samtal om rollen och uppdraget som förtroendevald eller vara en utgångspunkt för fördjupningar i kommuner, landsting och regioner.

Förslag till teman och faktaunderlag

Bilda gärna en studiecirkel för att tillsammans med andra lära dig mer om politisk styrning. Nedan ger vi dig förslag till teman med länkar till faktaunderlag. SKL erbjuder dig varierat stöd i form av publikationer, filmer, goda exempel och länkar.

Kommunallagen och det kommunala självstyret i Sverige

Mål och resultatstyrning samt uppföljning

Spana på omvärlden, behoven och den egna organisationen

Uppdraget till förvaltningen

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot