Publicerad: 25 april 2017

Det här är politisk styrning

För dig som vill veta mer om den politiska styrningens olika delar har vi tagit fram en kort film. Den kan användas som inledning till ett samtal om rollen och uppdraget som förtroendevald eller vara en utgångspunkt för fördjupningar.

Förslag till teman och faktaunderlag

Bilda gärna en studiecirkel för att tillsammans med andra lära dig mer om politisk styrning. Nedan ger vi dig förslag till teman med länkar till faktaunderlag. SKL erbjuder dig varierat stöd i form av publikationer, filmer, goda exempel och länkar.

Kommunallagen och det kommunala självstyret i Sverige

Kort film om det kommunala självstyret

Kommunallagen med praxis och kommentarer

Mål och resultatstyrning samt uppföljning

Budget och verksamhetsplanen för din kommun, ditt landsting eller region

Skriften Mål och resultat

Kommunens kvalitet i korthet, KKiK: kommunalt samverkansprojekt med syfte att stödja kvalitetsutveckling

Politikernas Ekonomibok

Spana på omvärlden, behoven och den egna organisationen

Verktyg för omvärldsbevakning – 15 trender

Öppna jämförelser: fakta om verksamheterna i kommuner, landsting och regioner 

Uppdraget till förvaltningen

Delegationer för din kommun, ditt landsting eller region

Om samarbete mellan politiker och chefstjänstemän

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot