Publicerad: 4 oktober 2018

Stads- och kommunhistoriska institutet

Institutet har ett övergripande ansvar för svensk stads- och kommunhistoria. De arbetar med egen forskning. Institutet samarbetar med kommuner och andra urbanhistoriskt intresserade både regionalt och internationellt. 

Institutet ger ut publikationer om Sveriges städer och kommuner

Institutet ansvarar för publikationer som gäller Sveriges städer och kommuner. I fem olika skriftserier kan du bland annat hitta forskningsrapporter, avhandlingar och bibliografier.

Publikationer från Stads- och kommunhistoriska institutet

Seminarium och stadshistoriska dagar

 • Två gånger om året anordnas stadshistoriska dagar för alla som är intresserade.
 • Vart tredje år genomförs, tillsammans med de andra nordiska lokalhistoriska instituten, en konferens med unika möjligheter till utbyten och jämförelser.
 • Stadshistoriskt seminarium där ny forskning presenteras och diskuteras genomförs på Stockholms universitet.

Aktuella seminarier som institutet arrangerar

Internationella kontakter och samarbeten

Institutet är medlem i den internationella stadshistoriska kommissionen och tillhör ledningsgruppen för den europeiska urbanhistoriska associationen. Institutet driver ett nära samarbete med andra nordiska lokalhistoriska institut. 

Intitutet samabetar bland annat med Centre for Urban History at Leicester

Fakta

 • Stads- och kommunhistoriska institutet grundades 1919 på initiativ av
  personer inom både näringsliv och det dåvarande Svenska Stadsförbundet.
 • Sedan 1968 är institutet en del av Svenska Kommunförbundet, numera Sveriges
  Kommuner och Landsting.

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Björn Kullander
  HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot